Pátrejme po osudu památek zabavených občanům německé národnosti v severočeském regionu

Databáze dokumentů O projektu

Aktuality

Závěrečná výstava projektu v Městské galerii MY v Jablonci nad Nisou prodloužena

12. 11. 2019 - Jan Uhlík celý článek

 

Lektorské programy pro školy v rámci výstavy Konfiskované osudy v Městské Galerii MY v Jablonci nad Nisou se těší živému zájmu

18. 10. 2019 - Jan Uhlík celý článek

 

O projektu

V rámci projektu "Hledání provenience kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu", který probíhal v letech 2016-2019, byl zkoumán osud movitého majetku zkonfiskovaného na základě dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a 108/1945 Sb. a následně prohlášeného za státní kulturní majetek a předaného do správy různých sbírkových institucí, organizací a úřadů v Československu.

Projekt byl financován z Programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), jehož příjemcem byl Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Více o projektu

Balada o svozu

By sláva zámků, hradů ožila,
a předvedla se středověká idyla,
všem předvedlo se co je krásy v ní,
zřízena kulturní komise národní.

Ta měla věru velkolepý úděl,
a práce byl hned velký příděl,
by z hradů starých, což je um,
na paměť všem zřídila museum.

Do práce se hned všichni dali,
hrady a zámky opravili
a tam kde hlodal zdi zub času,
odvezli jinam vnitřní krásu.

Odvezli všechno do jiného místa,
kde zdi jsou pevné jizba čistá,
aby tu mobiliář v celé kráse
pro lidu potěchu zazářil zase.

První část básně od neznámého autora, zaměstnance kanceláře Národní kulturní komise, která vznikla v souvislosti se svozem kulturních památek po druhé světové válce (ÚDU AV ČR, v. v. i., odd. dokumentace, fond NKK)