Katalog k putovní výstavě

Artefactum / Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Praha 2017
ISBN: 978-80-86890-96-8

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů

Katalog autorského kolektivu Kristina Uhlíková, Dita Homolová, Jitka Císařová, Jan Uhlík a Petr Janák vznikl jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž byl realizován v letech 2016-2019 s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG16P02R004.