Putovní výstava
Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů

Výstava vznikla jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž byl realizován v letech 2016-2019 s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG16P02R004.


Instalace výstavy

květen 2017 - říjen 2017

Státní zámek Sychrov

říjen 2017 - leden 2018

Severočeské muzeum v Liberci

únor 2018 - březen 2018

Regionální muzeum v Chrudimi

duben 2018 - červenec 2018

Státní zámek Krásný Dvůr

říjen 2018

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

listopad 2018

Ústav dějin umění AV ČR, Praha

Prezidium Akademie věd ČR, Praha

květen 2019

Ústav dějin umění AV ČR, Praha (Open House Praha 2019)


Výstava Konfiskované památky - konfiskované osudy

Česko-anglickou výstavu vycházející z panelové výstavy a realizovanou nad rámec plánovaných výstupů projektu bylo možné shlédnout od března do června 2019 ve Window Gallery Ústavu dějin umění AV ČR v Praze.