Související dokumenty

V této části webu naleznete nejdůležitější právní předpisy a další úřední dokumenty (skeny či přepisy) týkající se konfiskace a záchrany movitých památek německých obyvatel Československa.

DEKRETY PREZIDENTA REPUBLIKY


Dekret č. 12/1945 Sb. ze dne 21. června 1945

o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.

Dekret č. 12 (PDF, 316 kB)

Dekret č. 108/1945 Sb. ze dne 25. října 1945

o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

Dekret č. 108 (PDF, 347 kB)

DALŠÍ DOKUMENTY


Báseň Balada o svozu

Balada o svozu (PDF, 40 kB)

Často používané zkratky

Často používané zkratky (PDF, 33 kB)

Dohoda o spolupráci Národní kulturní komise a Fondu národní obnovy při přejímání státního kulturního majetku

Dohoda o spolupráci NKK a FNO (PDF, 65 kB)

Dohoda o spolupráci Národní kulturní komise a Národního pozemkového fondu

Dohoda o spolupráci NKK a NPF (PDF, 51 kB)

Koncept důvodové zprávy dekretu presidenta republiky o zřízení Národního kulturního fondu

Koncept důvodové zprávy (PDF, 69 kB)

Koncept zprávy o vytřídění stříbrných a zlatých předmětů

Koncept zprávy o vytřídění (PDF, 66 kB)

Lidé kolem konfiskací

Lidé kolem konfiskací (PDF, 65 kB)

Pracovní řád pro uspořádání sběren Národní kulturní komise

Pracovní řád pro uspořádání sběren NKK (PDF, 58 kB)

Rámcový řád pro sběrny Národní kulturní komise

Rámcový řád pro sběrny NKK (PDF, 64 kB)

Směrnice pro národní správce hradů a zámků na zkonfiskovaném zemědělském majetku

Směrnice pro národní správce (PDF, 68 kB)

Směrnice pro třídění knižního materiálu

Směrnice pro třídění knižního materiálu (PDF, 59 kB)

Směrnice pro vytřiďování státního kulturního majetku

Směrnice pro vytřiďování státního kulturního majetku (PDF, 79 kB)

Text předmluvy průvodců na státních hradech a zámcích

Text předmluvy průvodců (PDF, 59 kB)

Vyhláška ministra školství a osvěty č. 125, kterou se vydává organizační a jednací řád Národní kulturní komise

Vyhláška ministra školství a osvěty (PDF, 33 kB)

Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku

Zákon o NKK (PDF, 63 kB)

Zápis o prvním ustavujícím zasedání Národní kulturní komise

Zápis o ustavujícím zasedání NKK (PDF, 85 kB)

Zápis o rozhovoru pracovníků kanceláře Národní kulturní komise s oblastními inspektory

Zápis o rozhovoru (PDF, 134 kB)

Zpráva J. Soukupa o zajišťování konfiskovaných hradů a zámků NPF

Zpráva J. Soukupa (PDF, 125 kB)