Certifikovaná metodika


Identifikace původních majitelů movitých kulturních statků vyvlastněných podle dekretů prezidenta republiky občanům německé národnosti na území Československa po 2. světové válce


Certifikovaná metodika věnující se problematice kulturně historicky cenného mobiliáře vyvlastněného na základě dekretů prezidenta republiky v roce 1945 občanům německé národnosti na území Československa vznikla jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž byl v letech 2016–2019 realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG16P02R004.

Metodika byla Ministerstvem kultury certifikována 17. ledna 2020 (osvědčení o uznání uplatněné metodiky.).

Jejím cílem je popis nejúčinnějších postupů a praktik vedoucích na základě znalosti mechanismu vyvlastnění příslušných kulturních statků a jejich souborů, výběru a následného rozdělení jednotlivých předmětů vybraným institucím a zákonitostí, jimiž se řídily další přesuny v rámci těchto subjektů k identifikaci jejich provenience se zaměřením na posledního majitele před konfiskací.

Metodika je určena odborníkům státní památkové péče, veřejných sbírkových institucí i soukromým vlastníkům památkových objektů, kteří spravují, resp. vlastní příslušné mobiliární fondy.

Metodika je dále určena pracovníkům státních archivů a knihoven, kteří pracují s archivními a knižními soubory, které podléhaly procesu vyvlastnění nebo tento proces dokumentují.  Určena je též všem badatelům v oblasti dějin umění a obecné historie, kteří v rámci svých výzkumných aktivit zkoumají transfery kulturně historicky cenných statků v Československu v období po 2. světové válce a v 2. polovině 20. století.

Plný text metodiky ve formátu PDF naleznete zde.