Katalog k závěrečné výstavě

Artefactum / Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-24-9

Konfiskované osudy. Umělecké památky z německého majetku získaného československým státem a jejich severočeští majitelé / Konfiszierte Schicksale. Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, erworben durch den tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer

Sedmisetstránkový česko-německý katalog autorského kolektivu Kristina Uhlíková (ed.), Dita Homolová, Jitka Císařová, Petr Janák, Ivo Habán, Martin Bakeš, Jan Uhlík, Šárka Radostová, Kateřina Nora Nováková, Petra Šťovíčková, Marcela Strouhalová, Filip Suchomel, Jaroslav Kuntoš, Ivan Prokop Muchka a Petra Trnková vznikl jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž byl realizován v letech 2016-2019 s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG16P02R004.