Specializované databáze

Specializovaná veřejná databáze dokumentů z fondu Národní kulturní komise a dalších relevantních dokumentů z fondu Z. Wirth uložených v odd. dokumentace ÚDU AV ČR (tzv. digitální badatelna)

Databáze vznikla jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž byl realizován v letech 2016-2019 s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG16P02R004.

Databáze zpřístupňuje online - z webových stránek projektu - klíčové písemnosti z fondů Národní kulturní komise a Zdeněk Wirth uložených v ÚDU AV ČR, které jedinečným způsobem dokumentují záchranu zestátněných kulturních statků v severních Čechách i v dalších regionech Česka.

Více o databázi a práci s ní naleznete zde.

Specializovaná veřejná databáze Soubory kulturních statků zestátněných podle dekretů prezidenta republiky (tzv. databáze regest)

Databáze vznikla jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž byl realizován v letech 2016-2019 s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG16P02R004.

Databáze zpřístupňuje online - z webových stránek projektu - formou regest dokumentů ze státních archivů i z jiných institucí informace, které se vztahují k movitému majetku kulturní hodnoty konfiskovanému německým obyvatelům Československa po 2. světové válce v regionu severních Čech.

Více o databázi a práci s ní naleznete zde.