Konference


16. dubna 2018
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1


Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945

Konference byla připravena jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž byl realizován v letech 2016-2019 s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG16P02R004.

Program konference s anotacemi příspěvků naleznete zde.

Fotografie z akce naleznete zde.