Instalace putovní výstavy v Severočeském muzeu v Liberci

V říjnu 2017 se putovní výstava Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů přesunula do Severočeského muzea v Liberci, kde bude instalovaná do konce letošního roku.

Výstava sleduje problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů a jednotlivých osobností v nacistickém hnutí. Současně nahlíží osudy historických sídel patřících v první polovině 20. století uvedeným rodům, neboť události let 1945 až 1951 určily jejich osudy a osudy všech v nich uložených předmětů na další desetiletí někdy až dodnes.