Mezinárodní konference Konfiskované osudy - výzva k účasti/CALL FOR PAPERS

V rámci projektu NAKI II "Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu" připravujeme jednodenní mezinárodní zasedání s cílem otevřít širší odbornou diskuzi na toto téma.

Přivítáme příspěvky věnované procesu konfiskace památek, legislativě, zúčastněným institucím i jednotlivým osobnostem, kterých se konfiskace různým způsobem dotkly. Zajímají nás příspěvky nahlížející téma pohledem širší veřejnosti i pohledem odborníků – specialistů (např. historiků, historiků umění, zaměstnanců muzeí či archivářů). Vzhledem k mezinárodnímu charakteru očekáváme i příspěvky zachycující pohled bývalých vlastníků.

Uvítáme i případové studie týkající se osudů vnitřního zařízení či knihovny z konkrétního objektu, výzkum sledující rekonstrukci původních sbírek nebo prohlubující poznání vlastnické provenience jednotlivých předmětů i jejich ucelených konvolutů. Přínosem budou i příspěvky přibližující analogickou situaci v jiných zemích.

Cílem konference je ukázat neobyčejně komplikovanou problematiku konfiskací kulturních statků v perspektivě minulosti i současnosti a předestřít možnosti dalšího výzkumu.

Konference se uskuteční v pondělí 16. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Předpokládaná délka referátů je 20 minut, mohou však být zařazeny i kratší zprávy v rozsahu cca 10 minut.

Návrhy svých referátů (10 až 15 řádků), prosíme, zasílejte do konce roku na e-mail: uhlikova@udu.cas.cz. O přijetí Vašeho příspěvku Vás vyrozumíme do 31. ledna 2018.

Plný text zprávy je k dispozici zde.