Mezinárodní konference "Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945" již 16. dubna 2018

Srdečně Vás zveme na konferenci připravenou jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu.

Konference představující jeden z výstupů provenienčního výzkumu realizovaného s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG16P02R004 se uskuteční 16. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Program konference s anotacemi příspěvků naleznete zde.