Vernisáž putovní výstavy na Sychrově

V pátek 26. května 2017 se na státním zámku Sychrov uskutečnila vernisáž výstavy Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, která je prvním výrazným výstupem projektu.

Na dvaceti panelech mají návštěvníci možnost seznámit se s tím, jak probíhala konfiskace majetku pěti vybraných šlechtických rodů, jejichž hlavní sídla se nacházela v severních a severozápadních Čechách. Stručně je však nastíněn i vývoj jejich majetkové držby před druhou světovou válkou s důrazem na první pozemkovou reformu, která byla zahájena krátce po vzniku první Československé republiky. Stručné, avšak svým obsahem obohacující texty jsou doplněny velkým množstvím fotografií, a to jak dobových a současných snímků zmiňovaných sídel, tak i osobností z rodů Aehrenthalů, Clary-Aldringenů, Czerninů, Kinských a Waldsteinů, jimž je výstava věnována. Mnohé z nich nebyly dosud nikde publikovány. Výstava je putovní a na Sychrově bude umístěna do 31. října tohoto roku, ovšem v měsících září a říjen bude přístupna pouze po předchozí objednávce. Poté se přesune do Severočeského muzea v Liberci a na jaře roku 2018 do zámku v Krásném Dvoře.